Konferenca Shkencore

Konferenca Shkencore

Prishtina Arts and Architecture Festival 2019  
Konferenca Shkencore e Arkitekturës

“LOVE and HATE” 

23 maj 2019                                             Prishtinë – Kosovë

“Europa Juglindore historikisht ka qenë rajon i luftërave dhe dashuria dhe mirëkuptimi kanë qenë atributet që kanë kontribuar që të tejkalohen këto konflikte.

Dashuria e aplikuar nëpërmjet modaliteteve artistike dhe arkitekturore ka qenë në të kaluarën forma më e suksesshme e rehabilitimit shpirtëror dhe mekanizmi më efikas në pajtimin e individëve, grupeve dhe kombeve. Ta bëjmë këtë edhe sot!”


Konferenca PAAF
PAAF’18

“Konferenca shkencore internacionale e Arkitekturës dhe Artit”

Në këtë edicion për PAAF’18, organizohet Konferenca e Katërt Ndërkombëtare Shkencore e organizuar në UAAB. Konferenca e këtij viti konsiderohet shumë specifike sepse bashkon, përveç arkitekturës, arteve të tjera vizuale (Dizajn grafik, Modën, Enterierin), por edhe muzikologjinë dhe dokumentarin. Dy aspektet e PAAF’18 dhe sidomos Konferenca janë MULTI dhe INTER disiplina e temave nga arkitektura dhe arti, por edhe lidhja me një territor të caktuar që është territori i Evropës Juglindore. Pritet që veprat të kenë një qasje gjithëpërfshirëse duke eksploruar marrëdhëniet midis arteve të ndryshme në mes të tyre, veçanërisht me arkitekturën. Ato duken si vepra që lidhen me shtëpitë autoktone duke u përpjekur të lënë pasqyrën e saj tipologjike. Konferenca mirëpret letrat shkencore – sipas kritereve të Thesis Kosova (të bashkangjitura në fund) që do të publikohen në Librin e Procedurave me ISBN, prezantimet e posterave (p.sh. PowerPOINT) janë të hapura për diskutim.

Afatet që duhet të ndiqen: Afati i fundit për dorëzimin e Abstrakteve, 20 prill 2018 Afati i fundit për dorëzimin e punimeve dhe prezantimeve në PowerPOINT, 20 Prill 2018 Afati i fundit për dorëzimin e punimeve përfundimtare sipas kriteret e Kosova Thesis: 15 Maj 2018

DORËZIMI PËR KONFERENCË: Letra shkencore / Poster / Abstraktet: 20 Prill, 2018 Pjesëmarrësi në ngjarjen për hulumtime duhet të dorëzojë abstraktin jo më vonë se më 20 prill 2018 në orën 11:00 duke plotësuar aplikacionin e dhënë në link

DORËZIMI bëhet duke përdorur Email: [email protected] Letra më e mirë do të shpërblehet me Certifikatën për Letrën më të Mirë të konferencës.

Dokumentet e pranuara të konferencës do të publikohen (pa pagesë) të printuara në Scientific “Thesis” ( https://aab-edu.net/en/research/scientific-review-thesis/ ) të shkruara me numrin e vlefshëm ndërkombëtar ISBN.

sqShqip
en_USEnglish sqShqip